Problemer med innlogging kan oppstå

Problemer med innlogging kan oppstå

Det er for tiden problemer med Microsofts innloggingstjenete. Microsoft jobber fortsatt med problemet, dette kan bety at du av og til ikke får logget inn i dag.

27.10.2020


Vi betaler 250kr for K20 igjen

Vi har fortsatt store lager av brukte K20-tromler. Men vi har også en viss omsetning. Vi åpner derfor opp litt og vil fra i dag betale 250 kr/trommel for disse tromlene.

Denne åpningen forutsetter at lagrene ikke øker igjen.

 

Publisert 1.7.2020


DB Schenker ny partner

I forbindelse med etableringen av www.kabeltrommel.no som plattform for retur av tromler, har vi også vurdert samarbeidspartner for å kunne tilby lokal innlevering av tromler. Og valget falt på DB Schenker. Avtalen med Bring er derfor sagt opp med virkning fra 1. juni i år, og DB Schenker vil overta dette ansvaret fra samme dato.

Vi jobber nå på spreng for å få den digitale løsningen på plass, men vil antagelig ikke ha alle returpunkter operative fra 1. juni. Det beklager vi. Vi vil legge ut informasjon fortløpende.

Vi håper og tror at den løsningen vi nå tilbyr vil gjøre retur av tromler minst like enkelt og mer lønnsomt enn tidligere.


Nye priser på returtromler

Vi har oppdatert våre prislister for returtromler fra 21.10.2020

Flere trommeltyper har fått små justeringer i returpris. Pga stort lager og liten avsetning har vi sett oss nødt til å senke returprisen for K18 og K22 til hhv 250kr og 350kr.

De nye prislistene finner du ved å følge linken til listen over våre returpunkter, og trykke deg til prislisten for ditt aktuelle returpunkt.

publisert 21.10.20


Begrensninger i retur av K20

Begrensninger i retur av K20

I ett år ha vi kjøpt inn K20 uten at det har vært noen reell avsetning av tromlene i Norge eller Sverige. Det har ført til at vi nå har et uforsvarlig lager av disse tromlene.
Vi har hele perioden jobbet med å finne avsetning for disse tromlene. Vi har fulgt noen tråder vi har håpet skulle kunne avhjelpe situasjonen. Men vi har ikke klart å lande noen avtaler, og må derfor si stopp før det går for mye utover driften vår.

Det betyr:

- Fra mandag 28.10.2019 er returprisen for K20 lik 0 kr/trommel
- Vi tar imot tromlene og sorterer dem på vanlig måte (godkjent/vrak)
- Tromler som kommer på vår avtale med Bring vil bli fakturert fraktkostnaden vår
- Andre trommeltyper påvirkes ikke av denne endringen

Vi er de første til å beklage at vi er kommet i denne situasjonen. Dette undergraver returordningen og er ikke bra for oss som aktør i dette markedet. Men det er også uansvarlig av oss som bedrift å fortsette innkjøp av varer som ikke er omsettelige.
Det jobbes om mulig enda mer intenst for å finne anvendelse for disse tromlene. Og vi snur like fort tilbake til å betale for tromlene når vi finner en kanal ut av vår tomt for dem.

 

Publisert 28.10.2019


Nanokurs i retur av tromler

Ny returordning forklart (steg for steg)

 


Retur av K26, K28 og K30

Retur av K26, K28 og K30

Vi har i lang tid kjøpt K26, K28 og K30 fra alle produsenter. Nå har vi kommet i en situasjon der vi må slutte å ta i mot disse fra andre enn Prysmian (Draka og General Cable) og Nexans. Det blir ingen endring i returen av disse størrelsene fra de nevnte produsentene.
Vi beklager de problemene dette måtte medføre, men vi har nå så mange på lager og så små utsikter til å får solgt dem at vi må gå til det skrittet å begrense mottaket.

 

Publisert 21.10.2019


Trommelservice med ny løsning

Omlegging av returordningen

Vi jobber med en omlegging av returordningen, bort fra papir og over til en digital løsning. Første synlige skritt på denne vegen er at vi endrer noe på prisene vi kan tilby ved retur av tromler. Vi øker prisene på de godkjente tromlene og reduserer prisene ved destruksjon av tromler. Men vi fjerner også «slingringsmonnet» i sorteringen, slik at vrak/ukurante tromler blir trukket fra i avregningen fra første trommel.
Dette betyr i praksis at vi betaler mer for tromlene, men risikoen ved å levere vrak/ukurante tromler blir litt annerledes. Likevel skal dette for de fleste bety at økonomien i trommelretur blir bedre.

 

Publisert 01.06.2019