Brukerbetingelser for Transportør

 

1. Generelt
Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom din virksomhet, heretter Transportør, og RS Trommelservice AS (forvalter av nettstedet). Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Hvis du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Endringer i brukerbetingelsene vil kun kunne endres etter godkjennelse fra deg. Du plikter å etterleve disse betingelsene. Transportører som bryter vilkårene definert i denne avtalen kan utestenges fra kabeltrommel.no.

Kabeltrommel.no bruker informasjonskapsler for å gi deg best mulig brukeropplevelse. Ved å fortsette samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

 

2. Registrering og godkjenning
For å bruke tjenestene på kabeltrommel.no må Transportøren registrere en brukerkonto hos oss. Kabeltrommel.no lagrer Transportørens opplysninger på en sikker måte, og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Tjenestene gjennom kabeltrommel.no blir tilgjengelig for Transportøren når brukerbetingelsene er akseptert. Passordet er Transportørens sikkerhet for at brukerkontoen ikke skal misbrukes av uvedkommende. Transportøren er forpliktet til i å umiddelbart varsle RS Trommelservice AS ved tap av brukernavn/passord eller andre sikkerhetsbrudd.

RS Trommelservice AS godkjenner alle transportører og det er en forutsetning at man er registrert i foretaksregisteret.

 

3. Personvernregler
Personlige opplysninger som gis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med denne nettsiden, håndteres i henhold til personopplysningsloven. Se vår personvernerklæring

 

4. Endringer i personlig informasjon

Transportøren skal varsle RS Trommelservice AS om endringer av for eksempel e-postadresse, kredittkortinformasjon og andre forhold av betydning umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Mine Innstillinger. Transportøren er eneansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.

 

5.Helse, miljø og sikkerhet

  • Transportør(er) må rette seg etter de retningslinjer, forskrifter og instrukser som til enhver tid gjelder for Helse, Miljø og Sikkerhet samt øvrige anvisninger som blir gitt av laste/losseområdet sin ledelse.
  • Det legges spesielt vekt på bruk av hjelm, vernesko, synlighetsklær eller vest på lasteområder hvor dette er påkrevd.
  • Det vises ellers til de enhver gjeldene rutiner og instrukser som omfatter lasting, surring, transport, lossing og kundekontakt. Transportøren skal ha dokumentert intern-kontrollsystem i henhold til forskrift. RS Trommelservice AS skal ha rett til å utføre intern revisjon hos Transportøren innen HMS og intern-kontroll.

 

6.Kvalitetssikring

Transportøren er fullt ut ansvarlig for at all transport blir forsvarlig utført iht. gjeldende lover og bestemmelser og iht. Transportøren og RS Trommelservice AS sitt regelverk.

 

7.Sikring av last

Transportøren skal sørge for forsvarlig sikring av last slik at lasten ikke blir skadet eller at det oppstår fare for skade på tredjemann.

 

8.Ansvar og forsikring

Transportøren skal ha nødvendig forsikring iht. gjeldene lovbestemmelser (transportforsikring, godsansvarsforsikring).

 

9.Kommunikasjon transportør – hentested

Transportør skal benytte mottatt link fra kabeltrommel.no ved registrering av last. Transportør må gjøre seg kjent med kabeltrommel.no sin brukermanual før løsningen tas i bruk.

 

10. Oppdragsgiver og oppgjørsbestemmelser

Ved bestilling av transportoppdrag i løsningen, erkjenner RS Trommelservice AS sitt ansvar som oppdragsgiver overfor Transportøren. Oppgjør til Transportør for transportoppdraget utbetales av RS Trommelservice AS. Transportør er ansvarlig for følgekostnader / indirekte kostnader knyttet til ved for sen henting / brudd på avtalte betingelser for transportoppdrag.

 

11. Oppgjørsgrunnlag

Transportør gir pris på oppgitt volum. Hver trommelstørrelse er lagt inn med et normert volum. Dersom beholdningen på hentetidspunktet avviker fra den beholdningen som er oppgitt blir oppgjørsgrunnlaget endret i forhold til den beregnede prisen pr. kbm. i tilbudet.

Dersom faktisk volum er mindre enn volumet det ble gitt tilbud på, har transportør anledning til å forlange et oppgjørsgrunnlag basert på det volumet det ble gitt tilbud på. Dersom faktisk volum overstiger tilbudsvolumet, blir oppgjørsgrunnlaget justert opp med samme pris pr. kbm. som i tilbudet.

I oppgjørsgrunnlaget gjøres det et fratrekk på 7% av brutto fraktverdi før mva. i provisjon til RS Trommelservice AS.

 

12. Kvalitetsangivelse og Avregning

Oppgjør utbetales senest 30 dager etter mottatte tromler på Gjenbrukspunkt. Spørsmål eller klage på mottatt oppgjør må sendes inn til RS Trommelservice AS senest 14 dager etter mottatt avregning. Dette gjøres via mail: post@trommelservice.no. Alle priser er ekskl. moms.

 

13. Informasjon og ansvar
RS Trommelservice AS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruk (eller manglende bruk) av nettsiden, herunder skader forårsaket av virus eller eventuell uriktig eller ufullstendig informasjon. RS Trommelservice AS står ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, inkludert, men ikke begrenset til skader som skyldes manglende eller forsinket levering av elektronisk kommunikasjon, oppfanging eller manipulering av elektronisk kommunikasjon fra tredjepart eller dataprogrammer som brukes for elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.

 

14. Opphavsrett

Med mindre annet er angitt, tilhører alle rettighetene til denne nettsiden og informasjonen, herunder opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter RS Trommelservice AS. Brukerne har lov til å lese nettsiden og informasjonen og ta kopier til eget personlig bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring. All annen bruk av nettsiden eller informasjonen, for eksempel lagring eller gjengivelse av (en del av) nettsiden på en eller flere eksterne nettsider eller oppretting av lenker, hyperlenker eller dype lenker mellom nettsiden og en annen nettside, krever skriftlig forhåndsgodkjenning

 

15. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene, herunder tvister om vilkårenes eksistens og gyldighet, skal sendes til vedkommende domstol i Oslo i Norge, med mindre annet er spesifisert i bindende lovkrav.