K-standarden

RS Trommelservice sin returordning gjelder for kabeltromler som vi kan gjenbruke. Dette betyr at returordningen hovedsakelig gjelder tromler som følger K-standarden.

I RS Trommelservice har vi i en årrekke produsert våre tromler etter den svenske K-standarden for kabeltromler i tre. Dette er den rådende standarden for tretromler i Skandinavia og det er derfor vi også krever at tromlene som returneres skal følge denne standarden.

Den offisielle standarden for kabeltromler kan du finne på SelCable's hjemmesider under navnet Svensk Branschstandard för trätrummor.

Vår returordning omfatter også noen typer spesialtromler. Disse kan du finne i våre prislister.